IGS-HS Art Service | preprava umenia a umeleckých diel

Podmienky

Naša spoločnost pracuje na základe všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky. Informácie o podmienkach nájdete na:
http://www.zlz.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=9&Itemid=34

© 2011-2023 igs-hs art service slovakia | e-mail | legal notice